GEMİ

Kapasite

  • 1000 ton
  • 1500 ton
  • 2500 ton
  • 4000 ton
  • 5000 ton